цени на турникетиРазличните цени на турникети се дължат на редица фактори, но като цяло стойността на тези устройства варира, според сложността и мащабите на цялата система за контрол на достъпа. Турникетите са едно отлично средство за осигуряване на строг пропускателен режим на места с особено предназначение. Те се използват навсякъде, където е необходимо да се регулират големи потоци от хора и биват монтирани главно на входове и изходи.

Цената на един турникет, визирайки самото съоръжение не е никак висока,в сравнение с някои по-модерни високо технологични системи за сигурност. Това, което може да оскъпи допълнително една такава система за контрол на достъпа са броят на турникетите, техният вид и габарити и най-вече допълнителните автоматизирани системи, които ще се използват съвместно със съоръжението при осигуряването на контролиран пропускателен режим.

Кои са допълнителните компоненти, които могат да оскъпят системата за контролиран достъп?

Един класически турникет тип трипод се състои основно от:

· Трираменен механизъм, представляващ три успоредно разположени метални плоскости, отстоящи на 120 градуса от свързващия ги барабан. Тяхната позиция е изчислена така, че при всяко придвижване на механизма една от плоскостите да заема вертикална позиция, докато останалите две сочат надолу.

· Захранващ блок и контролер за механизма, което е и най-важната част от самото съоръжение, тъй като именно от него се осъществява контролът над трите рамена. Контролът се извършва от допълнително вградена програма, която в зависимост от нуждите на охранявания обект може да осигури различни по вид пропускателни режими.

· Третият компонент от турникета е стойката, върху която са монтирани трираменният механизъм, захранващият блок и контролиращото механизма устройство.

Нито един от основните компоненти на турникета не оскъпява по никакъв начин системата за контрол на достъпа. Разбира се, различните модели се различават, като цена, но това се дължи основно на големината на самото съоръжение и на неговата съвместимост с голяма част от софтурните програми за контрол и управление на достъпа. Например един модел турникет, който може да бъде оборудван с голям брой автоматизирани системи, като биометрични терминали, картови четци, устройства за издаване на билети и др. би бил много по-скъп, отколкото един механизъм, който може да работи съвместно само с една вградена система.

Това, което е нужно на един механизъм тип турникет, за да може той да функционира, като система за контрол и управление на достъпа е определен вид софтуер, който се избира според това, за какви цели се използва охраняваното място. Например, когато съоръжението се използва с цел осигуряване на строг пропускателен режим и контрол на работното време, турникетът трябва да бъде допълнително оборудван с картови четец или биометричен терминал, който може да извършва разпознаване на лица или индентификация чрез пръстов отпечатък.

Изграждането на една мащабна и високотехнологична охранителна система неизменно ще доведе до драстично повишаване на първоначалните цени на турникетите, но предвид ефективността на една такава система за контрол на достъпа капиталовложението е напълно оправдано, особено в сгради със специален режим на преминаване, където щетите, нанесени от недоброжелатели могат да възлязат на милиони.

Турникетът е една отлична възможност да се осъществи строг контрол на работното място и по този начин да се повиши ефективността на служителите. Това несъмнено ще увеличи приходите и ще намали злоупотребите в едно предприятие, което отново доказва, че турникетът, като част от системите за контрол на достъпа е едно много рентабилно във финансов аспект решение.

Дори най-високите цени на турникети са напълно изгодни, когато очакванията са с тяхна помощ да се спестят разходи в дългосрочен план. Най-показателен пример за това са обществените места с платен достъп, които използват турникети, с вграден софтуер за издаване на билети. Това спестява нуждата от наемане на касиери и допълнителна охрана, защото механичната бариера, каквато е туникетът съвместява максимално ефективно и двете дейности.

Богата информация за турникети можете да намерите на сайта https://v-maxprotect.com/sistemi-za-kontrol-na-dostyp-cena/turniketi/

http://stroej.com/wp-content/uploads/2019/07/turniket.jpghttp://stroej.com/wp-content/uploads/2019/07/turniket-285x300.jpgdilyanrankСтроителство
Различните цени на турникети се дължат на редица фактори, но като цяло стойността на тези устройства варира, според сложността и мащабите на цялата система за контрол на достъпа. Турникетите са едно отлично средство за осигуряване на строг пропускателен режим на места с особено предназначение. Те се използват навсякъде, където...