Най-често срещаме ремонт на хидроизолация, защото последната подлежи на промени спрямо капризите на природата. Ако живеете на последния етаж...