Двата основни вида тухли, които се прилагат към днешна дата са силикатните и керамичните. Интересен е фактът, че може...