Минимални изисквания за топлоизолация при строежа на нови сгради, които ще се обитават от хора не трябва да се...