Без никакво съмнение гипсокартона е съществено важен компонент в системата за сухо строителство. Той представлява плоскост изградена на гипсова...