Когато сграда или съоръжение е непромокаемо и водоустойчиво заради използван хидроизолационен материал, то ние говорим за хидроизолация. Последната е...