Автоматизация на млечните фермиЕдна голяма кравеферма със значителен брой отглеждани животни изисква усилена работа – ежедневно. В подобен случай вариантите са два – наемане на многоброен персонал, който да поеме множеството ежедневни операции или механизиране на процесите чрез модерно, ефективно и напълно автоматизирано оборудване. Кои са новостите при оборудването за млечни ферми и докъде се простира роботизирането на отделните дейности? Тези въпроси ще разгледаме в следващите редове.

Доколко и как са автоматизирани операциите?

Роботизираното доене не е нова разработка, но автоматичните системи набират все по-голяма популярност и сред българските кравеферми. Не можем да не признаем, че има нещо доста странно и необичайно в това да видим как дойна крава пресича двора на стопанството, влиза в залата за доене, и по свое собствено желание и избор стъпва в роботизираната доилна машина.

Кравите са стадни животни, следващи стриктно действията на групата или по-точно тези на своя пастир и гледач. На пръв поглед изглежда, че инженерите, проектиращи техника за агро сектора са придали на млечните крави по-голяма автономност, отколкото те в действителност имат, но истината е, че кравата е разумно животно, което се съгласява доброволно да бъде издоено.

Роботизираното доене е доказана технология, част от все повече разширяващата се мрежа от технологии, които внасят точност и прецизност в млекопроизводството. Инструментите, които могат да бъдат закрепени към доилния агрегат или използвани по друг начин заедно с него, сега предлагат на фермерите по-пълна картина за техния добитък по отношение на тяхното здраве, фертилитет и качеството на млякото, което те дават.

Забележителен е ентусиазмът и скоростта, с която кравефермите  възприемат новите технологии. Механизацията на процесите позволи да се замени мускулната сила със силата на машината. Нещо повече – стигна се до изобретяване на мрежи от машини, способни да комуникират помежду си. IoT (internet of things) е в пълна готовност да направи радикални промени в млекопроизводството.

В кратката история на роботиката се срещат много малко случаи, в които е установено успешно взаимодействие между машина и живо същество. Твърде малко са примерите, в които инженерите са проектирали апарат, който е в състояние да вземе предвид биологичните и поведенчески характеристики на животното при установяване на контакт, каквито виждаме при съвременните доилни апарати.

Това, което фермите по света, а вече и тези в страната ни могат да използват в ежедневната си работа, са машини, способни да елиминират почти напълно човешкото участие в доенето. Апаратурата е свързана към водоснабдителната мрежа, така че дори вимето на кравата се почиства машинно преди да се пристъпи към издояване. Модерните съоръжения имат чувствителни сензори, така че издояването да приключи в точния момент – нито по-рано, създавайки риск от мастити, нито твърде късно, създавайки дискомфорт на животното и физически травми.

Българските фермери могат да автоматизират напълно по-голямата част от трудоемките процеси, набавяйки си подходящите за техните цели и нужди машини. В уебсайта на фирма EuroAgro се предлага богата гама автоматизирано оборудване, включващо доилни агрегати, поилки и хранилки, чесалки за животните, електрически четки, вани за копита и автомати за хранене на телета с мляко и млекозаместители, наречено „Млечно такси”.

Всяка инвестиция, която позволява голяма част от дейностите в кравефермите да се автоматизират, е разумна и напълно оправдана. Възвръщаемостта на вложените средства е 100% гарантирана. Автоматиката в агро сектора помага да се повиши добива, като същевременно се намалят разходите за помощен персонал. Роботът е бъдещият фермер, който обаче ще остане изцяло подчинен на човека.

http://stroej.com/wp-content/uploads/2020/05/mlechni-fermi.jpghttp://stroej.com/wp-content/uploads/2020/05/mlechni-fermi-300x300.jpgdilyanrankЗа дома
Една голяма кравеферма със значителен брой отглеждани животни изисква усилена работа – ежедневно. В подобен случай вариантите са два – наемане на многоброен персонал, който да поеме множеството ежедневни операции или механизиране на процесите чрез модерно, ефективно и напълно автоматизирано оборудване. Кои са новостите при оборудването за млечни ферми...