пътно строителствоПътното строителство е основна дейност по отношение на строителството и ремонта на инфраструктурата. Пътищата служат за предвижване и свързване и затова е необходимо те да се изграждат качествено и в срок. Строителството на едно пътно съоръжение зависи от цяла система от условия в зависимост от многобройни фактори.

Един от тези фактори е релефът на терена, през който ще преминава даден път. Ако той е наклонен, с голяма денивелация или планински, пътното строителство не само се оскъпява, но се извършва и много по-бавно. Това е така защото се налага да се изградят множество пътни съоръжения, като основните от тях са мостове и тунели. Правят се насипи, като се изгребват или насипват милиони кубически метра пръст.

За качественото пътно строителство в Пътстрой от голямо значение са материалите, с които се извършва то. Необходимо е да се разполага с много по вид и свойства пътни материали, които се използват в отделните етапи на строителството, асфалтът е само един от тях, но той се полага последен и е много важно каква ще е подложката под него. Тя се изпълнява от разнообразни инертни материали като чакъл, пясък и баластра. По този начин се гарантира качество на пътя и неговото дълго използване, което в зависимост от степента на натоварване може да е от пет до десет и дори повече години.

Много е важно по време на пътното строителство да се гарантира безопасността на съоръжението. По пътищата се движат тежки автомобили, много често с висока скорост, което е предпоставка за катастрофи с човешки жертви. Това е и причината пътното строителство в частта на безопасността да се контролира много строго от различни държавни органи и приемни комисии. Добрата вертикална и хоризонтална маркировка на една пътна отсечка е много важно за безопасното движение по нея.

Необходимо е да се поставя мантинела на опасните кръстовища, наклони и завои. Тя трябва да е еластична и де се огъва, като приема формата на автомобила. По този начин се спасява човешки живот, а самата мантинела остава цяла и не пропуска колата. „Котешките очи“ и светлоотразителите също са важна част от безопасността на пътя, особено в тъмната част на денонощието. Те очертават контурите на пътя и не допускат излизане от него.

При пътното строителство особено внимание се отделя на хоризонталната маркировка. Освен, че тя трябва да е поставена в пълен вид и навсякъде, където има нужда от нея, е необходимо да се реализира с материали, които не се изтъркват лесно, запазват цвета си дълги години и се виждат от далече. Това, разбира се, е много скъпо и затова някои ненадеждни фирми правят компромиси с некачествена маркировка, особено при строежа на пътища в градска среда.

Пътното строителство се осъществява от квалифицирани специалисти, които следят изграждането на пътя през всички етапи – от самото проектирана до пускането на пътната отсечка. При строителството се налага да се използват разнообразни по знания и умения специалисти заради спецификата и продължителността на процеса по строителството.

Нужни са не само пътни инженери, но и строителни техници, водачи на различна по вид техника и многобройни общи работници. Всеки от тях си има своя роля в построяването на пътната отсечка. Това гарантира качествен и сигурен път, който може да бъде рентабилно използван дълги години и във възможно най-кратки срокове да върне инвестициите си.

Вижте повече за  пътно строителство в http://www.пътно-строителство.com .

https://stroej.com/wp-content/uploads/2019/04/patno-stroitelstvo.jpghttps://stroej.com/wp-content/uploads/2019/04/patno-stroitelstvo-300x300.jpgdilyanrankСтроителство
Пътното строителство е основна дейност по отношение на строителството и ремонта на инфраструктурата. Пътищата служат за предвижване и свързване и затова е необходимо те да се изграждат качествено и в срок. Строителството на едно пътно съоръжение зависи от цяла система от условия в зависимост от многобройни фактори. Един от тези...