CR2При нужда от интегриране на турникет, неизменно възниква въпросът за неговата цена. Тази група решения за обособяване на контролирани входно-изходни точки се използват не само в стратегически обществени обекти, като гари, летища, метростанции, но и на места с по-маловажно значение, като търговски обекти, производствени предприятия, учреждения и др.

Цената на един турникет може да бъде и много висока и незначителна в зависимост от големината и предназначението на обекта, в който такъв следва да бъде монтиран. Уточняваме, че много рядко става въпрос за използване на едно единствено съоръжение в конкретен обект. Използването на ед.ч. има за цел да разгледа цялата тази група системи за контрол на достъпа, без да се концентрира излишно върху видове, модели, допълнителни възможности и т.н.

Защо е оправдана всяка цена, когато става дума за турникет?

Сигурността е основен проблем на модерния свят. Хакерските атаки, посягащи на конфиденциалната ни информация до посегателствата върху личната и обществена собственост и действия, застрашаващи спокойствието и живота на хората – това са все проблеми, с които съвременното общество е принудено да се справя.

С цел повишаване на физическата сигурност и контрол над посетителите, все повече обществено достъпни сгради осъзнават предимството на турникетите, като част от системите за контрол на достъпа. Този тип съоръжения можем да видим в повечето търговски обекти, а все по-често и в производствени предприятия, офис сгради и хотелски комплекси.

Целта на този материал е да разгледа предимствата при използването на турникет, дори на най-високата възможна цена. Практическите приложения на турникета са многобройни, в това число подобрена сигурност, ефективна интеграция със системите за контрол на достъпа и повишена оперативна гъвкавост.

Повишена сигурност

Турникетите осигуряват надежден контрол на достъпа като засичат и възпрепятстват неоторизирани прониквания към строго охранявани или контролирани зони. Когато става въпрос за сигурност, често турникет на минимална цена може да се окаже в пъти по-ефективен от дори най-скъпата и защитена врата.

При навлизане в даден обект, първото препятствие, което обикновено се изпречва на пътя ни е врата, която, дори защитена с най-съвършения картови/биометричен четец и електронна брава не може да ни гарантира, че заедно с оторизирания персонал няма да се промъкне и лице без право на достъп. Освен това вратата не може да изолира посоката на разрешеното преминаване. Например, ако вратата е активирана за влизане, тя няма да може да предотврати излизането на нарушител, извършил току-що престъпно деяние.

По съвсем различен начин стоят нещата при турникетите. За разлика от вратите, те могат да ограничат броя на хората с право на достъп и да контролират посоката на преминаване. За да влезе през въртящ се трипод в строго охраняван обект, всяко лице трябва да представи валиден пропуск. Пропускът подава сигнал за отключване и дава право на преминаване. Някои турникети имат осъвършенствани функции за детекция, с цел разпознаване и изпращане на информация при опити за промъкване, заглушаване и принудително преминаване. Непозволеният опит за влизане ще задейства аларма, която ще уведоми нарушителя и ще предупреди контролния център за инцидента.

Интеграция със системите за контрол на достъп

Дори най-високата за турникет цена, особено ако говорим за модел от ново поколение е напълно оправдана от гледна точка на интеграцията със системите за контрол на достъпа. Системите за контрол дават възможност турникетите да работят съвместно с врати, системи за видеонаблюдение и друга охранителна техника, с цел да се ограничи напълно достъпът на външни лица през входно-изходните точки.

Турникетът може да предостави полезна информация, като конкретната самоличност, времето и местонахождението на всяко лице, което е влязло или напуснало обекта. Системата показва информацията в реално време, която бива използвана от охраната, за проследяване на посетителите, определяне на местата със задействана аларма и идентифициране на потенциални заплахи за сигурността.

Когато потребител предостави пропуск, независимо дали валиден или не, системата моментално комуникира с турникета, отбелязвайки преминаването. При предоставяне на невалидни идентификационни данни, турникетът уведомява потребителя, че правото му на достъп е отхвърлено, като задейства аларма. При активиране на аларма, турникетът и системата за контрол действат в синхрон, уведомявайки центъра по охрана да включи близко разположени камери и да заключи останалите турникети и вторични входно-изходни точки.

Оперативна гъвкавост

Турникет на изгодна цена може значително да подобри работата на даден обект, като рационализира процеса на преминаване през контролираните точки. Тази група механични препятствия се приспособяват лесно към широк спектър от четци, позволявайки на обектите да използват практически всякакъв вид пропуски – баркодове, магнитни ленти, контактни карти (RFID/NFC) и биометрични данни.

Четците, инсталирани върху турникетите дават възможност за автоидентификация на преминаващите, като по този начин отпада нуждата с тази дейност да се занимават охранители или рецепционисти. Турникетите могат да работят в една посока или двупосочно. Режимите на преминаване са независими за всяка посока и включват: свободно преминаване, контролирано преминаване или заключване. Режимът „свободно преминаване“ позволява влизане без разрешение и често се използва, когато потребителите не са задължени да предоставят пропуск, за да преминат.

https://stroej.com/wp-content/uploads/2017/07/CR2.pnghttps://stroej.com/wp-content/uploads/2017/07/CR2-300x300.pngdilyanrankЗа дома
При нужда от интегриране на турникет, неизменно възниква въпросът за неговата цена. Тази група решения за обособяване на контролирани входно-изходни точки се използват не само в стратегически обществени обекти, като гари, летища, метростанции, но и на места с по-маловажно значение, като търговски обекти, производствени предприятия, учреждения и др. Цената на...