Модерните времена, в които живеем предразполагат към качествени ремонти на покриви. В тази статия ще ви разкажем за рулонна битумна хидроизолация, която намира все по-голямо приложение при изпълнението на хидроизолации за сградите и съоръженията. Има два основнивида битум, които може да използвате – модифициран с полимер или окислен. Полимерните модификатори са стирол бутадиен, олефинов битумен кополимер и така известния полипропилен.

Рулонна битумната хидроизолация осигурява качествена защита на всякакви видове сгради,в това число жилищни блокове, вили и къщи, офиси и търговски обекти. Тя се използва все по-често към днешна дата, защото е устойчива и дълготрайна. Така наречените битумни мушами на основа битум-полимер имат по-добри технически характеристики и дълготрайност от тези с окислен битум и поради този факт в съвременното производство се прилага модифираната битумна хидроизолация.

Ако например изберете рулонна битумна хидроизолация с атактен полипропилен вие, ще получите топлоустойчивост до 150°, а при тези с окислен битум само до 80°. По този начин вие може да положите хидроизолация на покрив със силно наклонена повърхност, което е често срещано явление.

Модифицираната битумна хидроизолация се употребява най-много при системите на стоманобетонни и плоски покриви. Старееното на мушамите става 4 пъти по-бавно, отколкото ако се приложи окислен битум.

Рулонната битумна хидроизолация притежава устойчивост срещу механичните въздейства, а също и срещу капризите на природата. Покривните хидроизолации трябва да бъдат два пласта, за да се гарантира добър краен резултат. Еднопластовите изолации се възприемат за временна ремонтна дейност и при тях не се дават никакви гаранции от страна на изпълнителите.

Обикновено истинските фирми за ремонт на покриви дават гаранция за използваните хидроизолационни материали до пет години. Ето защо ви предлагаме да работите само с доказани бригади и да подпишете договор, в който се упоменават гаранционните срокове и останалите подробности около ремонтнта дейност спрямо вашата покривна конструкция.
От голяма важност е и съхранението на рулонната битумна хидроизолация. Ролките трябва да се поставят веериткално и не бива да се редят до две нива. Съхранението им трябва да стане на в добре покрита зона защитена от UV лъчи и влошени климатични условия. При товарене и разтоварване на материала трябва да бъдем особено внимателни, за да не нарушим цялоста на материала.

dilyanrankХидроизолациябитумна хидроизолация,плоски покриви,стоманобетонни покриви
Модерните времена, в които живеем предразполагат към качествени ремонти на покриви. В тази статия ще ви разкажем за рулонна битумна хидроизолация, която намира все по-голямо приложение при изпълнението на хидроизолации за сградите и съоръженията. Има два основнивида битум, които може да използвате – модифициран с полимер или окислен. Полимерните...