izolacia-osnoviПоложената хидроизолация на основи е главния фактор за дълготрайната и качествена експлоатация на съществуващите сгради и съоръжения. Тя ви защитава от вредното въздействие на подпочвените води и повърхностите. С годините се появиха отлични химически решения, които превръщат изолациите в изкуство и крайният потребител усеща това.

Още при самото изпълнение на основите на дадена сграда или съоръжение се полагат специални разтвори и добавки за бетони, имащи позитивно влияние върху физическите и механични свойства на бетоновите смеси. Въздуховъвличащите химически добавки към смесите и наличните водоразтворими съединения, които бетона съдържа се трансформират в силикати с по-голяма стабилност и невъзможност за разтваряне във вода.

Така наречената колоидна смес отхвърля въздействието на така наречените капилярни сили и осигурява надеждно съпротивление на строителните елементи от проникването на вода. Съществуващите добавки се грижат за пластичността, ограничават количеството на прииждаща вода и всичко това води до мразоустойчиви резултати.

Работата продължава чрез използване на различни видове материали имащи грижата да гарантират добрите крайни резултати. Разбира се, за да се случи това е необходимо да се доверите на добре сработен екип за ремонтни дейности и хидроизолации, който да положи необходимите усилия за точността при извършване на ремонтните дейности.
Ако например ви интересува хидроизолация на основи от външната страна, то последната се изпълнява посредством използване на газопламъчното залепване на известните битумни мушами и измазване с битумна паста за мазана изолация със стандартно използване на циментова основа.

В случай, че се доверите на мазана хидроизолация на основи, то имайте предвид някои основни предимства. Употребените материали дават гаранция за перфектно и дългогодишно свързващо покритие, което пази конструкциите от корозия и им дава пълна издръжливост.

При положение, че става дума за хидроизолация от вътрешната страна е нужно да се спазят всички изисквания и детайли. Майсторите трябва да осигурят 100% защита на основите чрез определени техники и инструменти. Когато се нанася върху стени, то те трябва да бъдат предварително измазани. На пода се полага задължителната циментова замазка, плочки или друг вид покритие.

Наистина можем да продължим темата за хидроизолация на основи още десетки страници, но ви съветваме, когато правите подобно нещо да ангажирате съвестна фирма, която да се занимае с тази дейност. Инвестицията в нея, ще ви вдъхне сигурност и кураж.

dilyanrankХидроизолацияматериали за хидроизолация,Хидроизолация на основи
Положената хидроизолация на основи е главния фактор за дълготрайната и качествена експлоатация на съществуващите сгради и съоръжения. Тя ви защитава от вредното въздействие на подпочвените води и повърхностите. С годините се появиха отлични химически решения, които превръщат изолациите в изкуство и крайният потребител усеща това. Още при самото изпълнение на...